Vleermuizen en spouwmuurisolatie, Regelgeving en Praktische Richtlijnen

mei 3, 2024 | Informatief isolatie

Voor huiseigenaren in Nederland die overwegen hun woning te isoleren, is het belangrijk bewust te zijn van de strikte regelgeving rondom de bescherming van vleermuizen. Deze dieren, die vaak in spouwmuren verblijven, zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voordat isolatiewerkzaamheden beginnen, moet bekeken worden of een woning wel geïsoleerd mag worden en of er openingen zijn waardoor vleermuisvrij maken voor een isolatie is vereist. Dit onderzoek mag gebeuren door een isolatiebedrijf met een certificering voor “natuurvriendelijk isoleren”. GW Gevelonderhoud is hiervoor gecertificeerd.

Ecologische Verplichtingen

Als er mogelijk vleermuizen of hun verblijfplaatsen aanwezig zijn, moeten er passende maatregelen worden getroffen. Dit kan inhouden dat isolatiewerkzaamheden worden aangepast of uitgesteld tot na het broedseizoen of winterslaap van vleermuizen, of dat er alternatieve verblijfplaatsen voor de dieren worden gecreëerd of dat we de woning vleermuisvrij kunnen maken voor het isoleren.

Isolatie Technieken en Materialen

Het is mogelijk om woningen te isoleren met minimale verstoring voor vleermuizen door specifieke technieken en materialen te gebruiken die het leefgebied van de vleermuizen niet aantasten. Voorbeelden hiervan zijn ademende materialen en het behoud van spouwopeningen. Het aanbieden van vervangende woonruimte kan eventueel ook door inbouwen of ophangen van geschikte vleermuiskasten.

Subsidies en Ondersteuning

Huiseigenaren die investeren in ecologisch verantwoorde renovaties kunnen vaak gebruik maken van subsidies zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze financiële steun helpt de extra kosten te dekken die kunnen ontstaan door het naleven van de natuurbeschermingswetten.

Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de isolatie van huizen energetisch en ecologisch verantwoord gebeurt, waarbij zowel energiebesparing als biodiversiteitsbescherming centraal staan. Huiseigenaren zijn zo niet alleen compliant met de wetgeving, maar dragen ook bij aan een duurzamer Nederland.

Door “natuurvriendelijk” te isoleren en te kiezen voor geschikte isolatiemethoden, kunnen huiseigenaren hun energie-efficiëntie verhogen zonder de lokale vleermuizenpopulatie te schaden. Dit evenwicht tussen ontwikkeling en natuurbehoud is essentieel voor de duurzame toekomst van ons land.

Contact, Advies, Offerte?

Heb je vragen of behoefte aan deskundig advies? Vul ons contactformulier in voor een vrijblijvende offerte of meer informatie. Wij helpen je graag met al je vragen over onze diensten.

keurmerken-betrouwbare-isolatie-levancier
× Hoe kunnen we je helpen?